۱۶ اسفند ۱۳۹۷

مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی

این ویدیو ضمن مقایسه مارتین هایدگر فیلسوف معاصر آلمانی با دیگر فلاسفه هستی گرا، برخی واژگان ثقیلی را که او بکار می‌برد، توضیح می‌دهد.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷

فلسفه به چه درد می‌خورد؟

فلسفه به چه کار می‌آید؟ آیا آموختن آن برای همه مفید است؟ کاربرد عملی دارد یا صرفآ یک تجمل فکری است که مرفهین بی‌درد با آن سر و کار پیدا می‌کنند؟
۰۹ بهمن ۱۳۹۷

فلسفه رواقی و رواقی‌گری

رواقیون یونانی و رمی چه کسانی بودند و چگونه می‌زیستند؟ آموزه‌های دو تن از بزرگترین اساتید مکتب رواقی، سنکا و مارکوس آورلیوس چه بود؟
۲۷ دی ۱۳۹۷

آلبر کامو و اگزیستانسیالیسم

آلبر کامو اگزیستانسیالیست مشهور میانۀ قرن بیستم است که زندگی را پوچ و بی‌معنی می‌دانست اما نا‌امیدی را جایز نمی‌شمرد. این ویدیو به اندیشه او می‌پردازد.
۰۹ دی ۱۳۹۷

درسی از آرتور شوپنهاور

درسى از آرتور شوپنهاور، فیلسوف بزرگ آلمانى تمثیل جوجه تیغى و حفظ فاصله مطمئنه در روابط انسانى… گروه جوجه تیغی‌ها را در زمستان تصور کنید، جوجه تیغی‌ها دارند یخ می‌زنند، به هم نزدیک می‌شوند تا همدیگر را گرم کنند ولی آن ها تیغ دارند و وقتی به هم نزدیک می‌شوند، یکدیگر را زخمی می کنند پس مجبور هستند از هم جدا شوند. ولی دوباره سردشان می‌شود و مجبور می‌شوند به سمت هم بر گردند. این روند همینطور تکرار می‌شود. آن‌ها […]
۰۷ دی ۱۳۹۷

ژان پل سارتر

ژان پل سارتر از مشهورترین فلاسفه هستی گرا و فعال ادبی، اجتماعی و سیاسی بود که شناختش بیش از هر کس دیگر به درک اگزیستانسیالیزم کمک می کند.
۰۷ دی ۱۳۹۷

توماس آکویناس فیلسوف قرون وسطی

توماس آکویناس فیلسوف قرون وسطایی به منطق و روش تجربی برای کسب دانش رسمیت بخشید و راه را برای دوران طلایی اروپا هموار کرد. این ویدیو بیشتر توضیح می‌دهد.
۰۷ دی ۱۳۹۷

نیکولو ماکیاولی و سیاستمدار خوب

کلیسا تکفیرش کرد و کتابهایش ممنوع شد اما تا امروز بسیاری سیاستمداران به ویژه در غرب رسما و علنا مرید او هستند. این ویدیو روایتی است از اندیشه او.
۰۷ دی ۱۳۹۷

نیچه و اندیشه ابرانسان

درباره نیچه بسیار شنیده‌ایم اما این ویدیو با نگاهی متفاوت به جنبه‌هایی از تفکر او می‌پردازد و نکاتی را طرح می کند که کمتر خوانده‌ایم.