۰۷ دی ۱۳۹۷

نیچه و اندیشه ابرانسان

درباره نیچه بسیار شنیده‌ایم اما این ویدیو با نگاهی متفاوت به جنبه‌هایی از تفکر او می‌پردازد و نکاتی را طرح می کند که کمتر خوانده‌ایم.