۱۵ بهمن ۱۳۹۷

تاریخ جهان: تمدن بین‌النهرین

چرا تمدن‌های بین‌النهرین به صلح آمیزی دره رود سند نبودند. پیدایش خط چه تاثیری بر نظام اجتماعی گذاشت؟ امپراطوری نخستین بار با کدام تمدن زاده شد؟